AMNESTY INTERNATIONAL -

Hallandsdistriktet

 

Grupp 169 (Halmstad)

En dag på byring & Bråte

Gruppen utgöras av medlemmar, som arbetar på Byring & Bråte.

I grupp 169, dvs. på vår Second hand-marknad Byring & Bråte, arbetar ett 80-tal personer. Vi är uppdelade på nio olika försäljningsavdelningar.

Alla arbetar ideellt – ingen får någon avlöning.

Den första onsdagen i varje månad har vi ett sammanträde där vi beslutar om gemensamma angelägenheter.

Gå till Byring & Bråtes sida.