AMNESTY INTERNATIONAL -

Hallandsdistriktet

 

Brevkurser på nätet

Bakgrund

Inom Amnesty har vi ett ständigt behov av vidareutbildning. Hittills har vi vanligen försökt att tillgodose det här behovet genom veckoslutskurser. Men många har svårt att komma ifrån till en viss helg. Det här har väckt tanken om att återknyta till det gamla systemet med brevkurser. Ett första försök gjordes med ett häfte i samband med kampanjen mot tortyr 2000. Vi vill nu gå vidare genom att erbjuda brevkurser på nätet. Det ger var och en möjligheten att läsa i egen takt och när man har tid över. För varje ämne ska det finnas en kursvärd som deltagarna kan sända frågor och synpunkter till. Frågor och svar fogas sedan till varje brev, så att nya deltagare kan se vad som har diskuterats. Kurserna ska kunna användas både av enskilda och av lokala studiegrupper inom Amnesty. Genom att materialet inte ska tryckas är det ganska enkelt att hålla texterna aktuella. För att förenkla produktionen kommer kursbreven för det mesta att sakna bilder. I gengäld kan vi lägga in tips om var man kan hitta bilder och kartor på nätet eller i böcker och tidskrifter.

Försöksverksamhet

Vi börjar nu med en försöksverksamhet genom att presentera en uppdaterad version av den sex år gamla brevkursen om arbetet mot tortyr. Andra ämnen som har föreslagits är Centralasien, Kina, Latinamerika, Afrika (möjligen uppdelat på flera delkurser), Dödsstraffet, Amnesty-engelska, Utställningar. Förslag om andra ämnen tas tacksamt emot genom att du skickar ett mejl till Bo Lindblom.


I det första försöket följer vi upplägget i den tidigare kursen om tortyr:

  • INLEDNINGEN avser att ge en allmän förståelse för ämnet genom att redovisa konkreta fall, citera ur vittnesmål, återge avsnitt ur skönlitterära texter.
  • FAKTADELEN ska ge ökad kunskap om de förhållanden som avsnittet behandlar.
  • FÖRDJUPNINGSDELEN ger tips om andra källor och förslag om uppgifter som deltagarna själva kan välja att utföra. Var och en kan själv bestämma hur omfattande man för egen del vill ha kursen. Här ryms också förslag om aktioner av olika slag.
  • KONTAKTDELEN ska ge möjlighet till kontakt både med kursvärden och med andra deltagare. Innehållet fylls på eller byts ut allteftersom det kommer nya bidrag.

Tekniken

Nedan listas de brev som finns tillgängliga. Vill du läsa brevet på nätet väljer du att klicka på brevlänken till vänster, vill du ladda ner brevet till din dator (worddokument) klickar på länken till höger. Frågor kan sändas med e-post till den angivna kursvärden.

AKTUELLA KURSER:

Om tortyr
Åtta brev, vart och ett med inledning, basfakta och fördjupning. Kursvärd: Bo Lindblom

Brev 1
Brev 2
Brev 3
Brev 4
Brev 5
Brev 6
Brev 7
Brev 8