AMNESTY INTERNATIONAL -

Hallandsdistriktet

 

Välkommen som medarbetare!

Har Du tid, ork och lust och vill stödja Amnestys arbete för mänskliga rättigheter, är du välkommen som medarbetare.

Det finns många arbetsuppgifter på Byring & Bråte - inte bara i samband med försäljningarna. Man kan arbeta med sortering, prismärkning, städa, sälja, kontrollera elapparater, sköta personalkaféet, hämta saker med lastbilen med mera. 

Allt arbete görs av Amnestymedlemmar och sympatisörer på fritiden. Vi har inga anställda.Kontakta oss under våra öppettider.

Vi brukar säga att "om man jobbar på Byring & Bråte blir man gammal".

En nyligen genomförd undersökning visar att medarbetarnas medelålder är 73 år! Vi har lika många över nittio år som under femtio! Vi välkomnar yngre förmågor med glädje. Här finns uppgifter för alla och många möten med trevliga kunder och medarbetare!!

Kontakta Lennart Andreassonandreassonsmail@telia.com, om du vill göra en insats som volontär på Byring & Bråte!
Du kan också anmäla ditt intresse i anslutning till våra öppettider. 

Välkommen!