AMNESTY INTERNATIONAL -

Hallandsdistriktet

 

Grupp 33 (Halmstad)

Läs mer om Amnesty på www.amnesty.se

Läs mer om gruppens arbete i den rikt illustrerade verksamhetsberättelsen.


Verksamhetsplan

Grupp 33 har i över 40 år aktivt arbetat för Amnestys sak och är en av Halmstads första Amnestygrupper. Gruppen består idag av ett tiotal medlemmar som regelbundet träffas en torsdagskväll i månaden men även oftare i samband med aktuella aktiviteter.

Gruppen har under sin verksamhetstid aktivt arbetat för ett stort antal fångar som varit fängslade på grund av deras åsikter som inte passat makthavarna. Flera har blivit frigivna och har uttryckt stor tacksamhet för det stöd de fått genom Amnestys verksamhet och har pekat på vikten av att få känna att de inte varit bortglömda. Samtidigt har myndigheterna fått press på sig att respektera mänskliga rättigheter genom alla brev och ständiga påtryckningar med olika aktioner och kampanjer.

Vårt arbetssätt i Grupp 33 är att regelbundet skriva brev och kort till makthavare för att kräva att de mänskliga rättigheterna respekteras och att fångarna får en korrekt rättegång samt att de som utsatt dem för tortyr och kränkningar måste ställas till svars. Vi kräver också omedelbara frigivningar när det är uppenbart att det handlar om samvetsfångar.

Vi har också några samvetsfångar som vi särskilt stödjer. För tillfället är dessa Erkin Musajev från Uzbekistan som år 2007 dömdes till 20 års fängelse efter att ha blivit utsatt för tortyr och bristfälliga rättegångar. Vårt andra aktionsfall, Chelsea Manning, är visselblåsaren som avslöjade hur den amerikanska militären begick krigsbrott i Irak och Afghanistan och för viket hon dömdes till 35 års fängelse. Hon har nu benådats av Barack Obama och ska bli fri i maj 2017. Vårt tredje aktionsfall, Hatem Ahmed Zaghloul Ali, är en egyptisk student som vid en ojust massrättegång i april 2014 dömdes till döden blott 17 år gammal. Nabeel Rajab från Bahrain har återigen upptagits som vår samvetsfånge efter att han åter blivit fängslad för sina uttalanden och fördömanden i bland annat sociala medier.

Vi arrangerar också olika Amnestykampanjer och skriver brev till förmån för samvetsfångar eller människor i andra länder som utsatts för förföljelse för sina åsikters skull. Vid våra träffar diskuterar vi också en hel del kring mänskliga rättigheter och ordnar möten och aktioner av olika slag.

För att sprida kunskap om de mänskliga rättigheterna och Amnestys verksamhet har vi också viss informationsverksamhet till högskolan i Halmstad och planerar att även nå ut till gymnasieskolor i kommunen.

Om du stödjer Amnestys idéer vill vi gärna att du kommer med i vår grupp kan du kontakta Marie Ekholm.